Bonilla Artigas Editores, (Colección Novohispana, 4)