Bonilla Artigas Editores, (Colección novohispana, 3)